Od 2015 Muzeum Etnograficzne w Krakowie prowadzi badania w środowisku małopolskich rzemieślników zajmujących się obróbką drewna i metalu. Badamy potencjał działających w regionie zakładów kowalskich, ślusarskich, ciesielskich, stolarskich i tokarskich, dostarczających produktów i rozwiązań współczesnemu odbiorcy. Spadkobiercy dawnych rzemiosł – wbrew powszechnemu przekonaniu o zanikaniu ich zawodów – wciąż działają, a ich aktywność ma istotny wpływ na krajobraz kulturowy regionu oraz integrację społeczną jego mieszkańców. Dzięki PROFILOM zamieszczonym na naszej platformie możesz przekonać się, gdzie rzemieślnicy działają, jak pracują, dlaczego wybrali swoje zajęcie i co wytwarzają. Zasoby MEDIATEKI pozwolą ci obejrzeć materiały filmowe prezentujące ich warsztaty, produkty i pasje.