Kontakt


Muzeum Etnograficzne
im. Seweryna Udzieli w Krakowie

 

ul. Krakowska 46, 31-066 Kraków
tel: 012 430 60 23 fax: 012 430 63 30
sekretariat@etnomuzeum.eu
www.etnomuzeum.eu