O projekcie


IDEA WYROSŁA Z DOŚWIADCZENIA

Realizując w ostatnich latach rozmaite przedsięwzięcia etnodizajnerskie rozpoznaliśmy wstępnie środowisko podkrakowskich rzemieślników. Nie byli to jednak rękodzielnicy, twórcy ludowi, przedstawiciele tzw. ginących zawodów czy producenci pamiątek cepeliowskich, lecz funkcjonujące na rynku lokalnym rodzinne firmy zajmujące się obróbką metalu i drewna. To one wsparły Muzeum w realizacji „parku doświadczeń kulturowych”, prezentowanego z dużym powodzeniem nie tylko w Polsce, ale także w Europie, czy w pracy nad wystawami czasowymi, sygnowanymi przez MEK. Ten rodzaj doświadczeń pozwolił nam stwierdzić, że rzemieślnicy są znakomitym, a zarazem kompletnie niewykorzystanym potencjałem społecznym i kulturowym. Stanowią grupę zawodową dysponującą wąsko wyspecjalizowaną wiedzą i zaawansowaną praktyką politechniczną, zawsze z solidnym doświadczeniem przekładania zamiarów na rzeczywistość. Tym samym są wymarzonym partnerem przedsięwzięć dizajnerskich, architektonicznych i aranżacyjnych, a ich aktywność może mieć istotny wpływ na krajobraz kulturowy regionu oraz integrację społeczną jego mieszkańców.

 

PLATFORMA

Ostatnie trzy lata (2015-2017) poświęciliśmy na badanie tego środowiska. Postanowiliśmy zmierzyć potencjał działających w Małopolsce zakładów (kowalskich, ślusarskich, ciesielskich, stolarskich) dostarczających produktów i rozwiązań współczesnemu odbiorcy. Spadkobiercy dawnych rzemiosł – wbrew powszechnemu przekonaniu o zanikaniu ich zawodów – wciąż działają, a ich aktywność ma istotny wpływ na krajobraz kulturowy regionu oraz integrację społeczną jego mieszkańców. Rozpoczęliśmy w ten sposób proces inwentaryzowania niedocenianych zasobów, zbierając dane, które w przyszłości pozwolą opisać proces zmian, jakie zachodzą w środowiskach tradycyjnych wytwórców. Pytaliśmy naszych rozmówców o ich sposób pracy, o powód, dla którego wybrali swoje zajęcie, o relacje z klientami, ale także o pasje, sukcesy, porażki i codzienne życie. Wyniki badań pozwoliły nam na stworzenie tego serwisu. Mamy nadzieję, że platforma, prezentująca profile rzemieślników, ułatwi kontakt i dialog pomiędzy wytwórcami i ich potencjalnymi partnerami, przez co okaże się przydatnym narzędziem dla wszystkich, którzy chcą mieć wpływ na kształt świata wokół siebie.